top of page

Privacy statement

Deze website wordt beheerd door joycevanbovenmusic.com

Als je gebruik maakt van de website van joycevanbovenmusic.com en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens joycevanbovenmusic.com kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je een contact of bestelformulier invult.

 

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen.

Wij gebruiken naast bovengenoemde cookies ook Google Analytics.
Met Google Analytics meten we hoe u onze website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Deze kennis gebruiken we om de website te verbeteren.

Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

 

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de joycevanbovenmusic.com website,

dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website

  • Invullen van formulieren

  • Reactie die je plaatst op of via de website

 

Wat doen we met je gegevens?

Joycevanbovenmusic.com bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;

  • Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt; Denk hierbij aan het kopen van een album of een boeking van een optreden

  • Het afwikkelen van betalingen; Dit zijn gegevens die we nodig hebben om een  factuur naar je toe te sturen voor een optreden of een album

 

Hoe lang bewaren wij je gegevens

Wij bewaren de gegevens tot de betaling van een product is gedaan. Daarna zal het binnen twee maanden verwijderd worden met uitzondering van de gegevens die op onze digitale facturen  staan. Deze moeten wettelijk gezien 7 jaar in onze administratie blijven en worden daarna vernietigd. Onze boekhouder is de enige andere persoon die deze facturen krijgt. Met hem is er een verwerkingsovereenkomst. Deze gegevens worden door hem niet verstrekt aan derden.

Gegevens van klanten waar wij voor optreden slaan wij verder niet op andere plaatsen op.

 

Van partijen met wie er langer lopende en terugkerende contacten zijn blijven de gegevens bewaard in een adresboek . Denk hierbij aan muzikanten en organisaties waarmee we regelmatig contact hebben.

Ook deze zijn alleen toegankelijk voor joycevanbovenmusic.com en worden niet gebruikt voor andere doeleinden

 

Voor de albumverkoop houden wij een voorraadlijst bij, van diegene van wie de adressen bekend zijn is dit ingevuld op deze lijst om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen en te kunnen overleggen voor de administratie. Bij een optreden komt het voor dat mensen contant betalen zonder gegevens maar ook dat mensen een album meenemen en deze later betalen. Deze mensen vullen hun gegevens in zodat wij contact op kunnen nemen als de betaling niet geschiedt. Deze gegevens staan op de voorraadlijst evenals de online verkoop/verzendadressen.

Met deze lijst gebeurt verder niets. Deze lijst is alleen bereikbaar door joycevanbovenmusic.com en voor de persoonlijke administratie.

Hoe beveiligen we je gegevens?

 

Je gegevens worden zo veilig mogelijk opgeslagen en verzonden. Joycevanbovenmusic.com streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden. Desalnietemin zijn er kwaadwillende partijen en is het nooit honderd procent te garanderen dat het internet volkomen veilig is. Elke gebruiker en derde partij geeft de informatie die ze verstrekt via de website dan ook op eigen riscio. Joycevanboven.com is niet aansprakelijk voor gegevens die derde partijen via de website in handen kunnen krijgen.

 

Met wie deelt joycevanbovenmusic.com jouw gegevens?

joycevanbovenmusic.com gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen of delen met anderen die daar niets mee van doen hebben.

 

Contact, mailing en/of reclame

Mocht je toch mail of ongewenste reclame van ons ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden. Wij hebben zelf geen nieuwsbrief en doen niet aan mailing voor reclame, het zou dan gaan om andere mail die ongewenst is. Je kan dit aan ons laten weten door een mail te sturen naar joycevanbovenmusic@gmail.com

 

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die joycevanbovenmusic.com over jou heeft.

​(artikel 15 AVG) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artt. 16 en 17 AVG). Daarnaast kan je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens (artikel 21 AVG). Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou door Joycevanboven.com verwerkt worden, kunt je een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat er gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om deze gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door joycevanbovenmusic.com Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via joycevanbovenmusic@gmail.com.

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links op deze site kunnen worden bezocht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Youtube, Spotify etc..

 

Wijzigingen Privacy statement

joycevanbovenmusic.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.  De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

© 2021 Joyce van Boven -Music-

bottom of page