Liedtekst video

Choises

Dit keer de liedtekstvideo van het lied Choises.

Voorlopig de laatste voor de vakantie. In september of oktober

pakken we het dan weer op met het achtste nummer van het album Joy!

Het lied Choises gaat over de keuzes waar we als christen

voor komen te staan in ons leven.

Iedere christen maakt momenten mee in het leven waarbij je jezelf de vraag kan stellen of het past bij het geloofsleven dat je leidt.

Is het goed of is het fout wat ik doe,

komt het van God of uit mijn eigen verlangen.

 

Voor een ieder is dat ook weer verschillend per situatie, het gaat er in dit lied dan ook niet om hoe christenen verschillend met situaties om gaan, of hoe deze hun geloof belijden of beleven. Er zit geen oordeel in.

Het beschrijft in het algemeen wat je als christen tegen komt in het dagelijks leven, en dat je bij God mag vragen of Hij je hier kracht in wil geven, en je wijsheid wil geven wat te doen bij de situaties waarin dit voor jou geldt.

 

Dat je het dus bij God zoekt en zo een antwoord mag krijgen wat te doen.

Blijf bidden om Zijn kracht zodat je kan volharden in geloof en in

wat God van jou vraagt.

De vertaling van het nummer vind je hier